"WORDS THAT WON THE WAR"

Ett album med musikaliska illustrationer till historiska tal från Andra världskriget av och med Martin Landquist och Stryngford Syntagma


Syftet med att ge ut det här albumet "WORDS THAT WON THE WAR" var att i samband med 60-årsjubileet av freden försöka nå ut till i första hand 18-25-åringar med lite historiekunskap, men även till andra, som inte har fått möjlighet att upptäcka dessa kända tal. Det hela kan kallas ett pedagogiskt experiment - en kompakt historielektion med musik som hjälpmedel.

Vid sidan av att minnas freden är ett syfte med utgivningen att påminna om betydelsen av Ordets makt. Det är därför titeln "WORDS THAT WON THE WAR" har valts. Vi skulle ha kunnat kalla albumet "WORDS THAT SAVED DEMOCRACY" med tanke på hur viktiga några av de valda talen var för att rädda demokratin.

Albumet innehåller citat ur några av de mest kända talen från Andra världskriget (Churchill, Chamberlain, Roosevelt och de Gaulle) . Vi, Stryngford Records, har fått tillstånd att använda originalinspelningarna av talen från bl. a. BBC. Ny musik har skrivits av Martin Landquist (Nåid) och lagts som bakgrund för att tolka stämningen när talen hölls. Martin har tidigare släppt flera egna album och arbetat med artister som Emmylou Harris och The Cardigans. Musiken har producerats av Martin och Stryngford Syntagma. Stryngford Syntagma är en grupp kreativa producenter och artister från flera europeiska länder, som har bildats med målet att göra musik som också har ett bredare syfte, ex att sprida kunskap och stöda välgörenhet.

Förutom de kända talen, har vi använt några intervjuer med londonbor, som berättar om sina upplevelser av kriget. I albumhäftet till den svenska upplagan finns kortfattade artiklar om bakgrunden till varje tal, skrivna av historikern Lars Ericson Wolke . Vi har dessutom fått använda faktamaterial från Nationalencyklopedin.

Det har tydligt visat sig att med hjälp av just musiken har vi nått människor, som aldrig tidigare hört talen. Projektet har väckt intresse, inte bara i Sverige (Aktuellt, Sveriges Radio och c:a 50 tidningar har rapporterat om det), utan även i flera europeiska, amerikanska och asiatiska länder. Musiken (remixerna) har blivit uppskattad bland 100 000-tals människor i Tyskland, Tjeckien, Italien, Argentina, Ryssland, Polen och Kina. Några remixer har legat på spellistorna på radiostationer i Tyskland, Italien och USA.

Även äldre personer och flera företag och organisationer har upptäckt albumet. Man har köpt det framför allt för att använda det som present. Bättre att ge bort allmänbildning än rökt lax, choklad och dalahästar, tyckte de.

Professorerna Hans Villius, Olof Ruin och Sture Linnér (Dag Hammarskjölds medarbetare m.m.), liksom Winston Churchills sonson och flera riksdagsmän, ger sitt moraliska stöd till projektet. Sture Linnér har också varit en inspirationskälla till projektet genom sitt heroiska uppträdande under kriget: t.ex. när han stoppade en massaker i en grekisk by, hjälpte studenterna Hans och Sophie Scholl att dela ut antinazistiska flygblad i München 1942 och räddade judar undan nazisterna i Grekland.

En man, som flydde med sin familj från Tyskland till Sverige 1939, kommenterade albumet så här: "CD:n var en stark upplevelse, inte minst för mig som, född 31, påverkades för livet av kriget. Jag önskar att varje skolelev hade en sådan CD i vårt relativt historielösa land".

Vi ger bort albumet till de gymnasieskolor, som vill ha det för att pröva det som pedagogiskt hjälpmedel. Flera svenska gymnasieskolor kommer att använda albumet i undervisningen. För att kunna utöka denna verksamhet söker vi flera sponsorer! Hör gärna av dig om du vill hjälpa till!

Vi planerar att göra två nya album: ett med de historiska artiklarna inlästa av Hans Villius och talen presenterade utan musik och ett med ny uptempo-musik.

Den grafiska och pedagogiska designen gjorde att projektet blev godkänt som en del av Designåret 2005.

Projektet kombinerar utbildning, kultur, musik och design. Dessutom är det en lektion i ledarskap och försvar av det öppna samhället.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Citat ur följande tal finns med på albumet:

  1. Declaration of war (Chamberlain, radiosänt den 3 september 1939, Storbritannien förklarar krig mot Tyskland)
  2. We shall fight on the beaches (Churchill, 4 juni 1940 i Underhuset, efter den tyska invasionen av Belgien, Holland och Frankrike)
  3. Their finest hour (Churchill, 18 juni 1940 i Underhuset, några dagar före Frankrikes kapitulation)
  4. To so few (Churchill, 20 augusti 1940 i Underhuset, under "slaget om Storbritannien")
  5. Hitler is a monster of wickedness (Churchill, radiosänt den 22 juni 1941, samma dag som Hitlers arméer invaderade Sovjetunionen. Detta tal presenteras utan musik).
  6. Day of Infamy (Roosevelt, 8 december 1941 i Kongressen, dagen efter den japanska attacken mot Pearl Harbor, vilket ledde till att USA gick med i kriget)
  7. This is not the end (Churchill, 10 november 1942 hos Lord Mayor, Mansion House, London, efter slaget vid El Alamein)
  8. Libération de la France (de Gaulle, 22 juni 1940 och 6 juni 1944 - Dagen D. Båda talen radiosända från London)
  9. This is your victory (Churchill, 8 maj 1945, fredsdagen i Europa, VE Day. Tv?tal har använts: ett i Underhuset och ett från balkongen p?Ministry of Health, London)

 

Stryngford Records All rights reserved 2005-2009 (c) Copyright Stryngford Records